Gala 2011

DCMA Gala 2011

Flyer DCMA Gala 2011Het is zover, de DCMA leden hebben de nominaties voor 2011 bepaald. De DCMA verkiezingswebsite is geopend! Op de homepage op www.dcma.nl is een link naar de verkiezingswebsite te vinden.

Een ieder kan zijn stem uitbrengen. Stemmen gaat als volgt:

  • Op de verkiezingswebsite wordt gevraagd naar een email adres en een stemcode.
  • Wilt u een stemcode aanvragen of bent u uw oude stemcode kwijt, mail dan naar info@dcma.nl en geef door: uw volledige naam, adres en huisnummer, postcode en woonplaats. U krijgt dan zo spoedig mogelijk een stemcode toegestuurd. 
  • Als u vorig jaar al gestemd hebt, kunt u ook “wachtwoord vergeten” intypen op de verkiezingswebsite. U kunt vervolgens uw email adres van vorig jaar op de verkiezingswebsite intypen en krijgt dan een nieuwe code automatisch per email toegezonden.
  • Op verzoek van velen is er nu ook een procedure ontwikkeld om degenen die geen computer hebben toch hun stem uit te laten brengen. Deze personen kunnen  een schriftelijk verzoek indienen bij het secretariaat van de DCMA, p/a Sellersmaat 47, 6903 XK Zevenaar, onder vermelding van hun volledige naam, adres en huisnummer, postcode en woonplaats. Zij dienen daarbij aan te geven wie zij machtigen (onder vermelding van dezelfde gegevens) en zij dienen ook het email adres van deze gemachtigde op te geven.

De sluiting van de stemming is op 15 augustus 2011, middernacht dus 24:00. Indien u gebruik wilt maken van de hierboven beschreven procedure om iemand schriftelijk te machtigen, dan dienen wij dit schriftelijke verzoek uiterlijk op 1 augustus 2011 te hebben ontvangen.  De gemachtigde persoon dient dan uiterlijk op 15 augustus zijn of haar stem te hebben uitgebracht op de verkiezingswebsite.

Anders dan vorig jaar is het niet meer mogelijk om op de ‘Song van het Jaar’ te stemmen. Deze categorie zal dit jaar worden voorgelegd aan een heuse jury!

De winnaars zullen hun award uitgereikt krijgen op het DCMA gala dat op 11 september 2011 zal worden gehouden in de Lievekamp te Oss.

Voor vragen kunt u terecht op bovenstaand email adres.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van de DCMA

Tom Ensink
Ton Sandifort
Paul Rietveld