Bestuur

Tijdens de ledenvergadering van juni 2019 zijn de voorzitter en secretaris statutair afgetreden en hebben zich niet verkiesbaar gesteld.

Omdat er geen nieuwe leden zich hebben aangemeld voor bovengenoemde functie’s heeft de ALV besloten dat voortzetting van de vereniging niet meer haalbaar is.

Op verzoek van de ALV wordt de vereniging voor maximaal 3 jaar in slaap gebracht. Gedurende deze periode zal gekeken worden of er nieuwe leden een bestuur kunnen samenstellen waarna de vereniging kan worden voortgezet. Indien in 2023 geen nieuw bestuur is samengesteld zal de vereniging worden opgeheven.