Dutch Country Music Hall of Fame

Na een periode van stilte heeft het huidige bestuur van de Dutch Country Music Association (DCMA) de taak op zich genomen om de Dutch Country Music Hall of Fame in 2016 in ere te herstellen. In 2000 is de Dutch Country Music Hall of Fame opgestart door Hans en Janny van Dam (Country Gazette).

De DCMA bedankt Hans en Janny van Dam voor hun enorme inzet voor de Dutch Country Music Hall of Fame en de country muziek in het algemeen.

Al enkele jaren leefde bij Country Gazette het gevoel dat we nog iets belangrijks misten. Je gaat dan om je heen kijken, ziet in Amerika de ‘Hall Of Fame’, elders “Pioneer’ Awards en meer. Zo ontstond het idee van de Dutch Country Hall Of Fame. Echter, de ‘hall” waar zoiets zou thuishoren is er in ons land vooralsnog niet. Ideeën die tijdens bijeenkomsten voor het Poll Gala boven kwamen tussen KRO, DCMA en CG gaven uiteindelijk vorm aan een persoonlijke onderscheiding met in goud bedrukte foto, verwerkt in een schildvormige houten achtergrond. Twee namen die direct passeerden waren Ben Steneker (met unanieme keuze dat hij de eerste onderscheiden persoon moest zijn) en Dick van Altena.

(tekst: Hans van Dam/Country Gazette nummer 295, 28e jaargang-juni 2000)

Opgenomen worden in de Dutch Country Music Hall of Fame is de hoogste eer in de Nederlandse countrymuziek. Het is een blijkt van waardering en erkenning van belangrijke bijdragen voor de Nederlandse countrymuziek welke geleverd zijn door individuele country liefhebbers.