Agenda 2012

AGENDA LEDENVERGADERING DCMA 2012

Zondag 26 februari 2012. Aanvang: 14:00u (Deuren open om 13:30u)
Locatie : Clubhuis Voetbalclub OSO, ’t Jagerspaadje 28 1231KJ Loosdrecht

Er zal een routebeschrijving op de website worden geplaatst

1. Opening
2. Goedkeuring verslag van de ledenvergadering van 13 februari 2011
3. Mededelingen
4. Financieel jaarverslag
5. Controleverslag van de kascontrolecommissie, goedkeuring jaarverslag, décharge over 2011
6. Verkiezing nieuwe leden van de kascontrolecommissie
7. Initiatieven jonge talenten
8. Uitreiking DCMA CD 2012 (wederom ‘OLON CD’ nieuwe stijl)
9. Evaluatie Gala 2011
10. Poll 2012
11. Benoeming 2 DCMA leden jury ‘song van het jaar’
12. Gala 2012 (Thema ‘These Boots are made for …’)
13. Toekomstplannen bestuur DCMA
14. Rondvraag
15. Sluiting

AANSLUITEND:

Uitreiking DCMA CD 2012 (‘Olon CD nieuwe stijl’)
Het bestuur zal de nieuwe DCMA CD 2012 aan de aanwezige leden uitreiken. Wederom hebben 24 artiesten toegezegd materiaal te leveren voor deze unieke CD!

Akoestisch optreden World of Chances (aanvang: 16:00u)
World of chances is een fantastische akoestische band, waarin het jonge talent Tessa van Walraven de ervaring van de oude rotten Karel Mombarg en Jan Gerrits (o.a. voormalig Major Dundee) aanvult. Tessa gaat in 2012 touren met het theaterprogramma Southern Stars.

Buffet (aanvang: 17:00u)
Een andere gewoonte is de afsluiting van de vergadering met een buffet. Om dat goed te kunnen verzorgen dienen we te weten op hoeveel leden we kunnen rekenen. Wilt u daarom zo spoedig mogelijk laten weten of u aan de vergadering deelneemt en of u eventueel nog een introducé (partner) meeneemt. Voor introducés rekenen we een bijdrage aan het buffet van € 5,00 per persoon.

Geef uw deelname aan de vergadering en het buffet zo spoedig mogelijk op. Dit kan door een mailtje te sturen aan info@dcma.nl.

 

TOELICHTING OP DE AGENDA

Punten 1 tot en met 3 spreken voor zich.

4.5. Financieel jaarverslag van de penningmeester/controle verslag kascontrolecommissie/goedkeuring jaarverslag
Tom zal als penningmeester verslag doen over het voorgaande boekjaar. Tom zal een aantal verslagen meenemen voor hen die daarin geïnteresseerd zijn, en deze vooraf ter inzage leggen.
De kascontrolecommissie zal daarna verslag doen van haar bevindingen. Bij een positief advies zal de vergadering gevraagd worden het jaarverslag goed te keuren en het bestuur décharge te verlenen over het boekjaar 2011.

6. Verkiezing nieuwe leden van de kascontrolecommissie
De kascontrolecommissie bestaat thans uit Jack van der Boorn en Audry van Neutegem. Beiden zijn gevraagd om zich herkiesbaar te stellen voor 2012. Het bestuur roept ook anderen op zich hiervoor beschikbaar te stellen.

7. Initiatieven jonge talenten
Jong talent staat bij het huidige bestuur hoog in het vaandel (zie o.m. het optreden van World of Chances). Ook op de nieuwe CD van de DCMA zullen nieuwe namen verschijnen. De DCMA wil nieuwe talenten bijstaan met raad en daad, ze een podium geven en hen introduceren bij de ‘juiste’ mensen. De plannen daarvoor zullen tijdens de ALV verder ontvouwd worden.

8. Uitreiking DCMA CD
Gedurende vele jaren heeft de DCMA in samenwerking met de Stichting Conamus kosteloos de zgn. OLON CD mogen uitbrengen. Deze CD was bedoeld om te worden verspreid onder leden van de OLON organisatie (vnl. media en omroep). Leuke bijkomstigheid was dat wij de CD exclusief mochten verspreiden onder onze leden. zoals we al enkele jaren zagen aankomen, heeft de OLON organisatie thans definitief besloten om de traditie met OLON CDs te staken.

Het DCMA bestuur heeft besloten om niet bij de pakken neer te zitten en in eigen beheer een eigen sampler CD uit te brengen die exclusief zal worden verspreid onder de leden en onder serieuze media. Inmiddels hebben een twintigtal Nederlandse country acts hun medewerking toegezegd aan deze nieuwe CD, die momenteel in persing is.

Deze CD zal tijdens de ALV worden uitgedeeld aan alle aanwezige leden. Als u de primeur wilt, heeft u hem dus op 26 februari in handen! Daarnaast zal de CD aan DCMA leden worden toegezonden zodra hun contributie is betaald.

9. Evaluatie Gala 2011
Het bestuur wil graag uw eerlijke mening weten over het gala en wat we kunnen doen om het Gala nog verder te verbeteren.

10. Poll 2012
Het bestuur heeft in 2011 enorm veel tijd besteed aan het ordelijk laten verlopen van de verkiezingen. De verkiezingswebsite is solide en loopt goed, maar de procedure voor het uitgeven van stemcodes neemt zeer veel tijd in beslag, terwijl het aantal stemmers de afgelopen jaren terugloopt. Het bestuur overweegt dit toch anders te gaan doen. Stemmen moet eenvoudiger gaan, maar misbruik moet uiteraard voorkomen worden.

11. Voorstellen jury song van het jaar + benoeming 2 DCMA leden
Voor de ‘song van het jaar’ jury zal net als in 2011 weer een jury samengesteld worden die uit DCMA leden en onafhankelijke leden bestaat.

Wij willen twee leden van de DCMA vragen om zitting te nemen in deze jury. Aanmeldingen hiervoor svp mailen aan info@dcma.nl. Je mag (voor zover ons bekend) niet bekend staan als iemand die bepaalde belangen heeft in de ‘industrie’, dus geen bandlid, bestuurslid van een fanclub of bijvoorbeeld een dj zijn. Wij zoeken gewoon een DCMA lid dat geniet van goede muziek. Hopelijk is er zoveel belangstelling dat we kunnen loten.

12. Gala 2012 (Thema: ‘these boots are made for …’)
Het gala zal dit jaar plaats vinden in de Lievekamp in Oss op 9 september 2012, wederom in de vorm van een middagprogramma. Gelieve dus deze datum alvast in de agenda’s te noteren! Het thema zal zijn ‘these boots are made for…’ . Vult u zelf maar in!

13. Toekomstplannen bestuur DCMA
Hoewel het bestuur zeer goed en hecht samenwerkt, begint het zich af te vragen of ze nog beschikbaar zal zijn voor een nieuw jaar in 2013. Een aantal bestuursleden heeft aangegeven na dit gala alleen nog bereid te zijn hieraan mee te werken als het bestuur zich uitbreidt.

U leest het goed: wij zijn dus op zoek naar nieuwe bestuursleden die het bestuur komen versterken, in ieder geval na het gala van 2012, maar eerder mag ook!

Volgt rondvraag/sluiting

Tot zover de toelichting. Het moet dus zeker een belangrijke en interessante middag worden, die afgewisseld wordt met goede muziek, lekker eten en uiteraard een uitstekende gelegenheid tot netwerken.

Wij rekenen op een grote opkomst.

Namens het bestuur

Tom Ensink
Ton Sandifort
Paul Rietveld