Agenda 2014

AGENDA LEDENVERGADERING DCMA 2014

Zondag 16 februari 2014. Aanvang: 14:00u (Deuren open om 13:30u)
Locatie : Clubhuis Voetbalclub OSO, ‘t Jagerspaadje 28 1231KJ Loosdrecht

Er zal een routebeschrijving op de website worden geplaatst

1. Opening
2. Goedkeuring verslag van de ledenvergadering van 17 februari 2013
3. Mededelingen
4. Financieel jaarverslag
5. Controleverslag van de kascontrolecommissie, goedkeuring jaarverslag, decharge over 2013
6. Verkiezing nieuwe bestuursleden Richard Lamers (penningmeester), Dick Bolle. Eervol ontslag Hans Boelens en (na bijna 10 jaar bestuurslidmaatschap) Ton Sandifort
7. Verkiezing nieuwe leden van de kascontrolecommissie
8. Uitreiking DCMA CD 2014
9. Presentatie nieuwe website dcma.nl
10. Poll 2014
11. Benoeming 2 DCMA leden jury ‘song van het jaar’
12. Gala 2014
13. Overige jubileumactiviteiten 30 jaar DCMA
14. Rondvraag
15. Sluiting

AANSLUITEND:

Uitreiking DCMA CD 2014
Het bestuur zal de nieuwe DCMA CD 2014 aan de aanwezige leden uitreiken.

Akoestisch optreden Don Rozenbaum ( aanvang: 16:00)
Don Rosenbaum, deze singer songwriter is de schrijver en vertolker van misschien wel het bekendste
Nederlandse country lied (op Mississippi na): “swimming into deep water’, geproduceerd door Boudewijn de Groot en nog veel te horen. Don is nog steeds actief als schrijver en artiest.   http://www.donrosenbaum.nl

Buffet (aanvang: 17:00u)
Een andere gewoonte is de afsluiting van de vergadering met een buffet. Om dat goed te kunnen verzorgen dienen we te weten op hoeveel leden we kunnen rekenen. Wilt u daarom zo spoedig mogelijk laten weten of u aan de vergadering deelneemt en of u eventueel nog een introducé (partner) meeneemt. Voor introducés rekenen we een bijdrage aan het buffet van € 5,00 per persoon.

Geef uw deelname aan de vergadering en het buffet zo spoedig mogelijk door. Dit kan door een mailtje te sturen aan info@dcma.nl.

TOELICHTING OP DE AGENDA

Punten 1 tot en met 3 spreken voor zich.

4.5. Financieel jaarverslag van de penningmeester/controle verslag kascontrolecommissie/goedkeuring jaarverslag

In verband met zijn aftreden als penningmeester heeft Ton gevraagd of Tom wederom verslag wil doen over het voorgaande boekjaar. Tom zal een aantal verslagen meenemen voor hen die daarin geïnteresseerd zijn, en deze vooraf ter inzage leggen.

De kascontrolecommissie zal daarna verslag doen van haar bevindingen. Bij een positief advies zal de vergadering gevraagd worden het jaarverslag goed te keuren en het bestuur decharge te verlenen over het boekjaar 2013.

Ton Sandifort zal daarna aftreden als penningmeester (zie hieronder punt 7).

6. Verkiezing nieuwe bestuursleden

Het huidige bestuur is bijzonder ingenomen dat zich twee kandidaat-bestuursleden hebben gemeld:

Richard Lamers

Richard is een oud gediende van de vereniging. Hij is al lid van de vereniging sinds 2000 en was al eens voorzitter tussen 2004 en 2008. Richard is al jaren actief in de country scene, met onder meer een (inmiddels opgeheven) managementkantoor, en niet in de laatste plaats ook als DJ van het programma “Nashville” bij Streekomroep START in Sittard-Geleen en Beek, dat in 1998, 2003 en 2010 de juryprijs voor beste radioprogramma won. Daarnaast zat Richard vorig jaar in de jury voor de song van het jaar. Richard is thans benoemd lid van de kascontrolecommissie. Beide taken zal hij niet langer uitvoeren als hij tot bestuurslid zal worden verkozen. Richard is bereid om na zijn verkiezing het penningmeesterschap van Ton Sandifort over te nemen.

Dick Bolle

Dick is bekend als manager en muzikant van de band Shirley Ann en Broken Wing, twee acts die stevig aan de weg timmeren in het country wereldje in Nederland en sinds kort ook in Duitsland. In dit laatste land won Shirley Ann in 2013 de Country Music Euro Masters Award, een prestigieuze juryprijs waarin diverse internationale acts het tegen elkaar opnemen. Daarnaast richt Dick zich met Justone Productions op het adviseren van bands op het gebied van promotie en website beheer. Dick heeft dan ook aangeboden dat hij zijn vaardigheden op dit gebied zal inzetten voor de nieuwe site van de DCMA.

Aftredende bestuursleden

Hans Boelens en Ton Sandifort zullen aftreden.

Helaas heeft Hans om privé en ook gezondheidsredenen aangegeven te (moeten) stoppen met het bestuurswerk voor de DCMA. Uiteraard zijn wij Hans veel dank verschuldigd voor zijn activiteiten in het afgelopen jaar. Met veel graagte hebben wij ook dankbaar gebruik gemaakt van het netwerk dat Hans heeft opgebouwd met zijn Bullit Country nieuwsbrief. Hans blijft beschikbaar voor incidentele klussen, waar wij als DCMA ook zeker gebruik van zullen maken.

Ton heeft na bijna 10 jaar actief bestuurslidmaatschap ook te kennen gegeven dat hij graag tijd wil gaan vrij maken voor zijn andere activiteiten, waaronder het leren van country dansen aan gehandicapte jongeren. Daarnaast heeft hij ook voldoende gezondheidsredenen om het even een tikje rustiger aan te doen. De DCMA is Ton zeer veel dank verschuldigd voor alle activiteiten die hij heeft verricht. Daartoe behoort met name de radiowedstrijd (wat zeer veel werk met zich meebracht), de intensieve voorbereidingen voor het gala (waaronder ook de catering), maar ook voor minder leuke klussen zoals de ledenadministratie was Ton te ‘strikken’ . Het DCMA bestuur zal Ton dan ook node missen

Het bestuur zal na benoeming van Richard en Dick als volgt functioneren:

Tom Ensink – voorzitter
Paul Rietveld – secretaris
Richard Lamers – penningmeester
Pedro van den Elzen – algemeen bestuurslid met als bijzondere portefeuille ‘communicatie en social media’
Dick Bolle – algemeen bestuurslid met als bijzondere portefeuille ‘website en website beheer’

Daarnaast zal Marion Rietveld (vrouw van Paul) haar gebruikelijke werkzaamheden waaronder het notuleren voortzetten. Zij speelt daarnaast een belangrijke rol met allerhande andere klussen. Zij kiest er echt er voor om niet formeel benoemd te worden als bestuurslid.

7. Verkiezing nieuwe leden van de kascontrolecommissie
De kascontrolecommissie bestaat thans uit Jack van den Boorn en Richard Lamers. Jack van den Boorn heeft te kennen gegeven zich herkiesbaar te stellen voor de kascontrolecommissie. Richard treedt af als hij wordt verkozen tot penningmeester. (zie nr. 7). Aan de vergadering zal gevraagd worden wie in de kascontrolecommissie voor 2013 plaats wil nemen.

8. Uitreiking DCMA CD
Het DCMA bestuur brengt voor de vierde maal in eigen beheer een sampler CD uit die exclusief zal worden verspreid onder de leden en onder serieuze media. Ten tijde van het uitbrengen van deze uitnodiging zijn de voorbereidingen voor deze nieuwe CD in volle gang.

Deze CD zal tijdens de ALV worden uitgedeeld aan alle aanwezige leden.

Als u de primeur wilt, heeft u hem dus op 16 februari in handen! Daarnaast zal de CD aan DCMA leden worden toegezonden zodra hun contributie is betaald.

9. Presentatie nieuwe website dcma.nl
De website is al een tijdje verouderd en niet meer bijgehouden. Het ligt dan ook voor de hand dat deze vernieuwd zal worden. Zoals hiervoor aangegeven is Dick Bolle bezig om de nieuwe website te bouwen en zal deze ook demonstreren.

10. Poll 2014
Het bestuur blijft zich inzetten om de verkiezing spannend te houden en ook nieuwe acts kans te laten maken op awards. Wat het bestuur dit jaar in petto heeft zal op de ALV worden gepresenteerd. 

11. Benoeming 2 DCMA leden voor de jury song van het jaar
Voor de ‘song van het jaar’ jury zal net als in de drie voorgaande jaren weer een jury samengesteld worden, die uit DCMA leden en onafhankelijke leden bestaat.

Net als vorig jaar willen wij vragen aan twee leden van de DCMA vragen om zitting te nemen in deze jury:

  • Een lid zonder enige belangen in de ‘industrie’, dus geen bandlid, bestuurslid van een fanclub of bijvoorbeeld een DJ. Wij zoeken gewoon een DCMA lid dat geniet van goede muziek;
  • Een lid dat tevens DJ is.

Aanmeldingen hiervoor s.v.p. mailen aan info@dcma.nl. Hopelijk is er zoveel belangstelling dat we kunnen loten.

12. Gala 2014
Dit jaar bestaat de DCMA alweer 30 jaar! Reden om er een mooi gala van te maken op een speciale locatie en een speciaal programma. Het bestuur zal haar plannen omtrent het gala 2014 toelichten.

13. Overige jubileum activiteiten 30 jaar DCMA
Het bestuur zal zijn plannen voor het feestjaar presenteren.

14.15. Rondvraag/sluiting

 

Tot zover de toelichting. Het moet dus zeker een belangrijke en interessante middag worden, die afgewisseld wordt met goede muziek, lekker eten en uiteraard een uitstekende gelegenheid tot netwerken.

Wij rekenen op een grote opkomst.

Het bestuur van de DCMA