Agenda 2015

AGENDA LEDENVERGADERING DCMA 2015

Zondag 22 maart 2015. Aanvang: 14:00u (Deuren open om 13:30u)

Let op nieuwe locatie! Poppodium “The River”, Dorpshuis ’t Knooppunt, Graaf Florisstraat 4a, 4121 EL EVERDINGEN

 

 1. Opening
 2. Goedkeuring verslag van de ledenvergadering van 16 februari 2014
 3. Mededelingen
 4. Financieel jaarverslag
 5. Controleverslag van de kascontrolecommissie, goedkeuring jaarverslag, decharge over 2014
 6. Verkiezing nieuwe leden van de kascontrolecommissie
 7. Uitreiking DCMA CD 2015
 8. Poll 2015
 9. Benoeming 2 DCMA leden jury ‘song van het jaar’
 10. Terugblik Gala 2014
 11. Gala 2015
 12. Rondvraag
 13. Sluiting

Aansluitend:

Uitreiking DCMA CD 2015
Het bestuur zal de nieuwe DCMA CD 2015 aan de aanwezige leden uitreiken.

Akoestisch optreden van Alicia Geerlings (aanvang 16:00 uur)
Ter gelegenheid van de algemene ledenvergadering wil de DCMA weer eens een nieuw talent presenteren: Alicia Geerlings. Alicia is een nieuwe naam in Country Nederland maar met haar 23 lentes zingt zij al bijna 17 jaar country muziek. Niet zo verwonderlijk, met Eddy Geerlings als vader.

Buffet (aanvang 17:00 uur)
Een andere gewoonte is de afsluiting van de vergadering met een buffet. Dit jaar zal van alle deelnemers (dus ook de leden) een bijdrage van € 5,00 per persoon worden gevraagd. Om een en ander goed te kunnen verzorgen dienen we te weten op hoeveel leden we kunnen rekenen. Wilt u daarom zo spoedig mogelijk laten weten of u aan de vergadering deelneemt en of u eventueel nog een introducé (partner) meeneemt. Voor introducés rekenen we een bijdrage aan het buffet van € 8,00 per persoon

Geef uw deelname aan de vergadering en het buffet zo spoedig door. Dit kan door een mailtje te sturen aan info@dcma.nl

 

 

TOELICHTING OP DE AGENDA

Punten 1 tot en met 5 spreken voor zich.

 1. Verkiezing nieuwe leden van de kascontrolecommissie

De kascontrolecommissie bestaat thans uit Jack van den Boorn en Marijke de Jong, en met Marty van Herk als reservelid. Jack heeft te kennen gegeven, na vele jaren trouwe dienst, om zich niet langer kandidaat te willen stellen voor de kascontrolecommissie. De DCMA is Jack daarvoor grote dank verschuldigd. Aan de vergadering zal gevraagd worden wie in de kascontrolecommissie voor 2015 plaats wil nemen.

 1. Uitreiking DCMA CD

Het DCMA bestuur brengt alweer voor de vijfde maal in eigen beheer een sampler CD uit die exclusief zal worden verspreid onder de leden en onder serieuze media. Ten tijde van het uitbrengen van deze uitnodiging zijn de voorbereidingen voor deze nieuwe CD in volle gang.

Deze CD zal tijdens de ALV worden uitgedeeld aan alle aanwezige leden.

Als u de primeur wilt, heeft u hem dus op 22 maart in handen! Daarnaast zal de CD aan DCMA leden worden toegezonden zodra hun contributie is betaald.

 1. Poll 2015 

De regels voor de poll zullen licht gewijzigd worden. Het bestuur zal de gewijzigde regels tijdens de vergadering bekend maken.

 1. Benoeming 2 DCMA leden voor de jury song van het jaar

Voor de ‘song van het jaar’ jury zal net als in de drie voorgaande jaren weer een jury samengesteld worden, die uit DCMA leden en onafhankelijke leden bestaat.  Net als vorig jaar willen wij vragen aan twee leden van de DCMA vragen om zitting te nemen in deze jury:

 • Een lid zonder enige belangen in de ‘industrie’, dus geen bandlid, bestuurslid van een fanclub of bijvoorbeeld een dj. Wij zoeken gewoon een DCMA lid dat geniet van goede muziek;
 • Een lid dat tevens DJ is.

Aanmeldingen hiervoor s.v.p. mailen aan info@dcma.nl. Hopelijk is er zoveel belangstelling dat we kunnen loten.

 1. Terugblik gala 2014 

Het bestuur zal terugblikken op het 30e gala in de Voorste Venne, en ook aan de aanwezigen vragen hun commentaar hierop te geven.

 1. (Locatie) Gala 2015

Het bestuur zal zijn plannen voor het nieuwe gala 2015 presenteren.

 1. Rondvraag/sluiting

Tot zover de toelichting. Het moet dus zeker een belangrijke en interessante middag worden, die afgewisseld wordt met goede muziek, lekker eten en uiteraard een uitstekende gelegenheid tot netwerken.

Wij rekenen op een grote opkomst.

Het bestuur van de DCMA

 

Routebeschrijving:

Komende vanuit Utrecht A2 ri ‘s-Hertogenbosch
Neem afslag 12 Everdingen
Na 530 meter 1e afslag op de rotonde naar N484 Provincialeweg Everdingen
Na 220 meter 1e afslag op de rotonde naar Parallelweg Everdingen
Na 90 meter sla links af naar Parallelweg (u rijd nu parallel aan de A2)
Na 2,6 kilometer sla rechtsaf naar Graaf Florisstraat
Na 55 meter rechts parkeer terrein op

Komende vanuit ‘s-Hertogenbosch A2 ri Utrecht
Neem afslag 12 Everdingen
Na 440 meter 1e afslag op de rotonde naar Parallelweg Everdingen
Na 65 meter sla links af naar Parallelweg (u rijd nu parallel aan de A2)
Na 2,6 kilometer sla rechtsaf naar Graaf Florisstraat
Na 55 meter rechts parkeer terrein op

(Bron ANWB)