Motivaties kandidaat bestuursleden ALV 2016


Dick Bolle (kandidaat voorzitter)

Aan het bestuur van de Dutch Country Music Association (DCMA)

Zoetermeer, 20 februari 2016

Geacht bestuur,

Hierbij stel ik mij kandidaat voor het voorzitterschap van de DCMA. Graag wil ik mijn motivatie voor deze kandidatuur hieronder toelichten.

Door mijn ruime ervaring als manager, bedrijfsleider, directeur en zelfstandig ondernemer meen ik over voldoende kwaliteiten te beschikken wat betreft kennis, vaardigheden en persoonlijke eigenschappen welke van een voorzitter mag worden verwacht. Vanuit de eerder genoemde functies ben ik steeds een eindverantwoordelijke waarbij het motiveren van een team om beoogde doelstellingen te behalen een belangrijke rol is geweest.

In deze functies is gebleken dat ik goed in staat ben de onafhankelijke rol van voorzitter te vervullen en het gezamenlijk belang te dienen.

Mijn affiniteit en kennis met de countryscene in al zijn facetten zullen in deze functie goed van pas komen. Niet alleen beoefen ik de countrymuziek als muzikant, ook houd ik mij bezig met promotie, band begeleiding en organiseer regelmatig country gerelateerde evenementen. Mijn passie voor de countrymuziek is heel breed in de ruimste zin des woord.

Ik ben mij er terdege van bewust dat het herstellen van het vertrouwen in de DCMA voor mij een uitdaging zal zijn. Het is daarom mijn doelstelling om het erfgoed van mijn voorgangers in ere te herstellen en de DCMA als vereniging in de countryscene een aanzien te verwerven en de heersende negativiteit rondom de vereniging het hoofd te bieden.

Door regelmatig een pioniersrol te vervullen in het dagelijks leven zal ik zeker afwijken van de geijkte paden. Ik ben ervan overtuigt dat met een enthousiast team van bestuur en vrijwilligers de genoemde doelstelling voor de DCMA bereikt kan worden. De DCMA kan hierdoor weer een belangrijke rol spelen voor de artiest en liefhebber in de Nederlandse countryscene.

Mijn streven is om het bestuur transparanter te laten optreden waarbij communicatie naar leden en aspirant leden van essentieel belang is. Een ingrijpende professionalisering van de taken binnen het bestuur zal één van mijn speerpunten zijn waarbij duidelijke procedures ten grondslag liggen.

Uiteraard kan een geschreven woord veel beloven maar ik ben van mening dat een behaald resultaat een graadmeter zal zijn van het behaalde succes. Ik hou mij daarom vast aan mijn motto “Zeg wat je doet, doe wat je zegt en zeg wat je hebt gedaan”

Uiteraard ben ik bereid mijn kandidatuur voor het voorzitterschap tijdens de komende ALV nader toe te lichten.

Met vriendelijke groet,

Dick Bolle


André Baur

Geachte Heer/Mevrouw,

Bij deze zou ik, André Baur mij graag beschikbaar willen stellen als bestuurslid van de DCMA,

Ik heb samen met mijn vrouw Ine, een Old West Saloon in Lomm, Limburg, waar we bijna iedere maand Live Country Muziek organiseren.

Wij hebben ook een hele grote liefde voor Country Music en alles wat met The Old West te maken heeft, Ik loop nu al ruim 25 jaar mee in de Nederlandse Country Scene, en ik heb al meerdere veranderingen zien plaatsvinden op Country gebied,en vindt het jammer dat het snel achteruit is gegaan.

Graag zou ik weer willen zien, net zoals vele anderen, dat Country weer groter wordt hier in Nederland, en dat er weer meer aandacht komt voor de Nederlandse Country Artiesten, d.m.v. Promotie e.d. Zelf komen wij op heel veel Festivals zowel in het binnenland als in het buitenland.

In July dit jaar organiseren wij dan ook het eerste Old West Saloon Festival wat in het teken komt te staan van de Country Muziek/Artiesten, iedereen kent nog wel het Festival in Oosterhout, een groot begrip voor de Country Muziek liefhebber, mijn doel is om weer zoiets te realiseren, het zal wel een paar jaar duren, maar ik ga er wel voor.

Hopelijk kan ik er ook aan bijdragen dat de DCMA weer meer bekendheid krijgt hier in Nederland en ik zal me hier dan ook volledig voor inzetten,

Met vriendelijke groet,

André Baur


Albert Huizeling

Motivatie bustuurslid. Mijn motivatie is Country Music op een hoger level te plaatsen in Nederland en daar buiten.. Met als speerpunten.. – Muziek op een wijze te brengen  via radio DJ wereldwijd vanuit Nederland. – Promotie onbekende Country artiesten door een podium te bieden onder DCMA. – Opname studio’s aan bieden via subsidies vanuit het rijk of provincies. – Uitschrijven talentendagen met live optredens –  Contacten delen in radio scene. Met oog op releasen nieuwe Singles. – Festival organiseren on DCMA en promoten. – Zoeken van sponsoren – Beleidsplan per jaar schrijven en laten goedkeuren door leden. – 2 jaarlijks vergadering met leden in Januari en Juni.

Grt Albert Huizeling


Shirley Ann Meijer

Geacht bestuur,

Met veel enthousiasme zou ik mij graag verkiesbaar willen stellen als kandidaat voor uw bestuur.

Graag zou ik mijn bijdrage willen leveren om de Nederlandse Countrymuziek te vertegenwoordigen als bestuurslid van de DCMA.

Ik ben een enthousiaste Country liefhebber en artiest en ben van mening dat de DCMA een positieve ‘’Boost’’ nodig heeft om zichzelf in Nederland terug op de kaart te zetten. Door mijn betrokkenheid acht ik mij in staat om nieuwe leden voor de DCMA te kunnen winnen en bestaande leden een gevoel van betrokkenheid te geven. Mijn contacten binnen de Country scene zijn van nuttige waarde voor de te behalen doelstellingen binnen de vereniging. Ik vind het belangrijk om een waardevolle bijdrage te kunnen leveren aan een organisatie waar collega-bestuursleden en leden tot hun recht komen en daadwerkelijk een verschil kunnen maken.

Door zowel mijn persoonlijke als professionele instelling ben ik een waardevolle kandidaat als bestuurslid voor de DCMA en stel ik mij tevens beschikbaar voor de bestuursfunctie secretaris.
Ik ben een integer persoon die overtuigingskracht heeft, betrokken en resultaatgericht is. Zorgvuldigheid is een van de kernkwaliteiten die mij typeren hierdoor ben ik in staat om op de juiste manier een goede administratie te voeren.

Ik zie het als een enorme uitdaging het team van de DCMA te mogen versterken en vertegenwoordigen.

Met vriendelijke groeten,

Shirley Ann Meijer


Ine Baur

Geachte Heer / Mevrouw,

Graag wil ik mij beschikbaar stellen voor toetreding tot het bestuur van de DCMA ,

Mijn naam is Ine Baur , en ik zou hierbij graag met mijn kennis en kunde de DCMA weer in de belangstelling brengen bij het Country publiek.

Samen met mijn man André hebben we in Limburg de Old West Saloon opgericht , een vereniging die probeert de Country en Western te promoten en de Country Muzikanten weer meer bekendheid te geven, dit doen we d.m.v. iedere maand een avond met Live Country Muziek met Muzikanten uit heel Europa.

Wij houden van alle facetten van de Country en gaan ook heel veel Festivals en western weekenden af in binnen en buitenland om zoveel mogelijk met Country & Western bezig te zijn, en In July organiseren we ons eerste Country & Western Festival

Ook zijn we sinds enkele jaren vrijwilliger bij het helpen en assisteren van het DCMA bestuur met het Gala, en we zouden heel graag ons steentje willen bijdragen om de DCMA weer bekendheid te geven en fundamenteel weer sterk te maken, Zodat de DCMA weer een begrip wordt in Country Nederland, en daarbuiten.

Mijn sterke kanten zijn het Organiseren, helpen en Promoten van diverse evenementen , en zou dit dus ook heel graag voor de DCMA doen en me er volledig voor in willen zetten.

Met vriendelijke groeten, Ine Baur.


Christien Wimmer

Door middel van deze mail, wil ik , Christien Wimmer , me opgeven voor het versterken van het DCMA bestuur, Ik woon in Helmond en ik ben in mijn vrije tijd heel erg veel met Country Muziek en met Country Dansen bezig.

Ik ben heel veel op Country evenmenten aanwezig en geniet altijd volop van alles wat er te zien en te horen is, helaas is goed te merken dat de interesse bij mensen in Country muziek aan het zakken is. Dat vind ik heel erg jammer, er is minder live muziek, en er zijn minder festivals en daarom zou ik me graag in willen zetten om de Country Muziek / Artiesten en alles eromheen hier in Nederland weer meer bekendheid te geven, bij jong en oud, luisteraars en dansers. Zolang ik mij kan herinneren is de DCMA altijd al een begrip in Nederland geweest en heeft altijd de Nederlandse Country Artiesten / Bands gepromoot.

Graag zou ik het bestuur willen helpen om te zorgen dat de DCMA een begrip blijft en dat de DCMA “DE” Country vereniging van Nederland blijft en dat de Artiesten / Luisteraars / Liefhebbers trots zijn om hier deel van uit te mogen maken.

Met vriendelijke Groet,

Christien Wimmer