Privacybeleid

Privacybeleid Dutch Country Music Association

Dutch Country Music Association (DCMA) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze Privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken.
DCMA verwerkt uw persoonsgegevens omdat u deze zelf aan ons verstrekt via de contactformulieren.
Hieronder vindt u een overzicht van persoonsgegevens die wij verwerken (afhankelijk van het contactformulier):
• Voor- en achternaam
• Adresgegevens
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• Uw activiteit
• IP-adres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken.
Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over website bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij zij toestemming hebben van ouders of voogd. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke instemming. Als u overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via het contactformulier, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken.
DCMA verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
• Afhandeling c.q. beantwoording van uw vraag of opmerking
• Afhandeling c.q. beantwoording van uw bestelling
• Afhandeling c.q. beantwoording van uw inschrijving als nieuw lid
• Beveiliging van de website en Spam Control (IP-adres)

Geautomatiseerde besluitvorming.
DCMA maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming en neemt dus geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen, op basis van geautomatiseerde systemen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of system, zonder dat daar een medewerker van DCMA tussen zit.
Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren.
DCMA bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens zijn verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden.
DCMA verstrekt geen gegevens aan derden . Uitgezonderd zijn overheidsdiensten wanneer dit noodzakelijk is om aan wettelijke verplichtingen te voldoen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door DCMA.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering van uw persoonsgegevens, of verzoek tot intrekking van uw toestemming, of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@dcma.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. DCMA zal zo spoedig mogelijk op uw verzoek reageren.

DCMA wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen.
DCMA neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met het secretariaat via info@dcma.nl.